Proizvodnja

Mi u DUKAT-u sa velikom pažnjom pristupamo proizvodnji brašna kako bi se pred Vama, dragi kupci, našli proizvdi vrhunske kvalitete, nutritivno vrijedni i zdravstveno bezbjedni. Posebnu pažnju pridajemo izboru sirovina koje se svakodnevno kontrolišu pri prijemu u silose te prije stavljanja u proces proizvodnje. Kontrola se obavlja u vlastitom laboratoriju i u laboratorijima ovlaštenim za kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane.

Silosi kapaciteta 5.000 tona omogućavaju optimizaciju i selekciju sirovina, što je jedan od preduslova za  kontinuiranu proizvodnju i kvalitet proizvoda. 2007. godine izgrađen je putpuno nov i moderan objekat i kupljena je nova oprema za proizvodnju pšeničnog brašna.

Novi mlin instaliranog kapaciteta 150t/24h pušten je u pogon u junu 2007. godine, a naknadno je rekonstruiran te kapacitet povećan na 180t/24h. Mlin je tehnološki opremljen sa najsavremenijom opremom, kompjuterskim upravljanjem i nadzorom procesa proizvodnje. Proizvodnja se odvija u tri smjene.

Cjelokupan proces proizvodnje, od ulaska pšenice u silose do pakovanja  finalnog proizvoda, praćen je od strane stručno osposobljenog kadra, tako da je mogućnost većih oscilacija u kvalitetu svedena na minimum.

U DUKAT mlinu proizvodimo sve vrste pšeničnog brašna kao i brašna od raži, ječma, kukuruza, itd. Kompletan proces od prijema pšenice, pripreme, mljevenja i pakovanja kontroliše naše osoblje u veoma dobro opremljenoj laboratoriji. Laboratorija je opremljena modernim instrumentima na kojima možemo vršiti sveobuhvatne analize.

Upakovani proizvodi se paletiraju i čuvaju u skladištu gotovih proizvoda do redovne isporuke krajnjem kupcu. Potpuno opremljeni i mehanizovani skladišni prostori omogućavaju brzu manipulaciju i otpremu gotovih proizvoda.

DUKAT-ova osnovna težnja je proizvodnja po najvišim standardima, stoga je DUKAT svoju proizvodnju uskladio prema pricipima ISO 9001:2008 i HACCP. Primjena najsavremenijih procedura i standarda dodatni su razlozi zbog kojih brašno iz mlina DUKAT svakim danom postaje izbor sve većega broja kupaca u Bosni i Hercegovini.

Kontinuirano radimo na poboljšanju proizvoda, pa su nam Vaše sugestije, primjedbe, želje i pohvale uvijek dobrodošle. Stručnjaci DUKAT mlina rade sve što mogu da bi razvili proizvod koji će najbolje odgovarati željama i potrebama kupaca – bilo da se radi o brašnu, hljebu, pecivu ili o nekom od ostalih proizvoda iz širokog proizvodnog asortimana.

Za sva Vaša pitanja, pohvale, primjedbe i sugestije, na raspolaganju smo Vam putem različitih oblika komunikacije:

Telefon:

  • Centrala: +387 (0)32 663-195
  • +387 (0)32 663-753
  • +387 (0)32 663-327
  • Fax: +387 (0)32 664-485

Putem Skype-a:

Mail adrese:

Preko kontakt forme:

 

 

DUKAT TIM

Dukat d.o.o. mlin i pekara
Titova bb, Poslovna zona Ekonomija
74264 Jelah
Bosna i Hercegovina