O nama

Dukat d.o.o. mlin i pekara Jelah – Tešanj egzistira od 1989.godine kao privatno preduzeće. Prema prvobitnoj registraciji preduzeće je obavljalo djelatnosti: uvoza i izvoza, trgovine i transporta roba. Od pokretanja djelatnosti preduzeće je poslovalo pod imenom “Riva commerce” Tešanj. U periodu 1992. – 1995. godine zbog ratnih događanja preduzeće nije bilo u mogućnosti obavljati svoju djelatnost.

Godine 1996. uz krupna investiciona ulaganja ponovo je pokrenuto poslovanje preduzeća. U sklopu vlastitih poslovnih prostora preduzeća instalirana su mlinska postrojenja za mljevenje pšenice i kukuruza a registracija djelatnosti proširena je i na proizvodnju mlinskih i pekarskih proizvoda. Aktiviranjem instaliranih postrojenja, proizvodnja mlinskih proizvoda od pšenice i kukuruza postaje osnovna djelatnost . Nakon promjene osnovne djelatnosti preduzeće je promijenilo ime, te tako od juna 1997. godine posluje pod imenom Dukat mlin i pekara Jelah – Tešanj. Do kraja 1997. godine instalirana je oprema pekare i pokrenuta vlastita pekarska proizvodnja.

U godinama koje su uslijedile intenzivne aktivnosti su vođene na osvajanju tržišta za plasman vlastite proizvodnje, kao i na obezbjeđenju lokacija i izgradnji poslovnih prostora na industrijskoj zoni Ekonomija.

Do kraja 1999. godine završena je izgradnja prve faze silosnih prostorija za žitarice kapaciteta 2.500 tona, te izvršeno opremanje savremene laboratorije za kontrolu kvaliteta sirovina i finalnog produkta mlina. U cilju efektivnijeg zadovoljavanja zahtjeva i potreba tržišta Dukat je u više navrata vršio modernizaciju i rekonstrukciju mlinskih postrojenja i pogona pekare, te obnavljanje voznog parka.

Rekostrukcija postojećih i izgradnja novih poslovnih objekata Dukata na lokaciji Industrijska zona – Ekonomija za potrebe prometa građevinskog materijala obavljala se po fazama od 1999. do 2001. godine.

Projekt proizvodnje namještaja pokrenut je 2000. godine, a oprema za početnu proizvodnju instalirana je 2001. godine u novoizgrađenim objektima na lokaciji Industrijske zone Ekonomija.

Poslovne jedinice prometa građevinskog materijala i proizvodnje namještaja 2003. godine su izdvojene iz sastava Dukata, a svoju djelatnost su uspješno nastavile obavljati kao samostalan privredni subjekt pod imenom DU d.o.o. Jelah.

Izgradnja novog Izložbeno prodajnog poslovnog centra po odvojenim cjelinama otpočeta je 2003., a završena 2006. godine.

Nastavljajući dinamičan razvoj Dukat je 2005. godine pristupio pripremi projekta izgradnje novih mlinskih kapaciteta. U toku 2006. godine izgrađen je potpuno novi objekt mlina sa preko 2000 m2 korisne površine. Početkom 2007. godine završena je montaža savremene opreme novog mlina Dukat i izgradnja druge faze silosa za žitarice.

U 2015. godini pekara je preseljena u novi objekat, izvršena je modernizacija opreme i poslovnih procesa. Izvršeno je i rebrendiranje proizvodnog programa Vodenica u sklopu proizvodnje mlinskih proizvoda kojim se želi ući u segment potrošača zdrave hrane, obzirom da su proizvodi Vodenica dobiveni iz cjelovitih žitarica te da imaju izražena nutricionistička svojstva. Pekara Dukat je svoj opseg djelovanja proširila sa distribucije pekarskih proizvoda i na otvaranje vlastitih maloprodajnih lokacija sa istim vizuelnim identitetom i unaprjeđenim asortimanom proizvoda u 2016. godini. Osim toga, 2016. godina je obilježena i uvođenjem brenda Dukat Premium – namjenskog brašna za pite.

U 2017. godini je izvršena značajna rekonstrukcija mlinskih pogona čime se uticalo na unapređenje efikasnosti i efektivnosti proizvodnog procesa. U godinama koje slijede DUKAT d.o.o. će biti usmjeren na ispunjavanje svoje misije i vizije.

Mlinskopekarska industrija Dukat ostvarila je značajan rast i razvoj od 1997. godine kada je pokrenula mlinsku djelatnost. Danas je Dukat visoko pozicioniran, i nalazi se među 5 vodećih žitoprerađivačkih kompanija u Bosni i Hercegovini.

Proizvodni programi Dukata su:

 • Mlin za preradu pšenice kapaciteta 180 tona na dan
 • Pekara kapaciteta 12.000 komada hljeba dnevno

 

Profil preduzeća

 • Puni naziv preduzeća: Dukat d.o.o. mlin i pekara Jelah – Tešanj
 • Adresa sjedišta društva: Industrijska zona Ekonomija, Ulica Titova bb – 74264 Jelah, Bosna i Hercegovina
 • Adresa proizvodnog pogona: Industrijska zona Ekonomija, Ulica Titova bb – 74264 Jelah
 • Registrovano kod: Općinskog suda u Zenici
 • Registarski broj: 1-43-01-0554-09
 • Identifikacijski broj: 4218049910002
 • Identifikacijski broj UIO: 218049910002
 • Osnovna djelatnost: 10.61 proizvodnja mlinskih proizvoda
 • Ostale djelatnosti: proizvodnja pekarskih i slastičarskih proizvoda, proizvodnja jufke, trgovina na malo robama široke potrošnje, transport
 • Oblik organizovanja: Društvo sa ograničenom odgovornošću
 • Vlasništvo: Privatno 100%
 • Direktor: Kopić Muhamed (muhamed.kopic[@]dukat.co.ba)
 • Broj uposlenih: 80
 • Poslovne banke:
  1. ASA banka d.d. Sarajevo: 134-090-000-000-0565
  2. Raiffeisen bank d.d.: 161-040-000-015-0050
  3. BBI Bank d.d.: 141-415-532-000-6765