Uspješno obnovljeni ISO i HACCP certifikati

Sa ponosom možemo reći da u Dukat mlinu proizvodnju i prodaju pšeničnog brašna od 2007. godine radimo u skladu sa ISO 9001:2008 i HACCAP sistemom kvalitete. Oba certifikata su garancija odlične kvalitete i sigurnosti za kupce.

Svakodnevno radimo na unaprjeđenju proizvodnih procesa kako bi se pred Vama našli proizvodi vrhunske kvalitete. Kontrola sirovina, gotovih proizvoda i ostalih materijala u proizvodnji su pod stalnom kontrolom vlastitog laboratorija.

ISO 9001:2008 – Sistem upravljanja kvalitetom

Sistem upravljanja kvalitetom baziran je na pretpostavci da su svi zaposlenici svojim radom uključeni u aktivnosti vezane za kontinuirano poboljšanje poslovanja, a u konačnici i kvalitete proizvoda i usluga.

Uvođenjem integrisanog sistena upravljanja kvalitetom u naše poslovanje, želja nam je, prvenstveno, povećati zadovoljstvo kupaca kroz povećanu kontrolu kvalitete proizvoda i usluga, rokova isporuke, cijena i ostalih faktora važnih za ispunjenje potreba i želja naših potrošača.

HACCP – Sistem zdravstvene ispravnosti proizvoda

The Hazard Analysis and Critical Control Points System ili u prijevodu analiza opasnosti na kritičnim kontrolnim tačkama je sistem osiguranja zdravstvene ispravnosti proizvoda.

Cilj uvođenja HACCP sistema je osigurati identifikaciju, procjenu i kontrolu svih opasnosti koje bi mogle uticati na zdravlje potrošača, osigurati vanjsku komunikaciju kroz lanac prehrane vezanu uz sigurnost proizvoda, te internu komunikaciju vezanu uz razvoj i implementaciju HACCP sistema.

Haris Hodžić, dipl. ing. teh.
Rukovodilac proizvodnje