Novi mlin

U sklopu planskih aktivnosti u okviru kompanije Dukat d.o.o. Jelah-Tešanj toku 2006. godine izgrađen je potpuno novi objekt mlina za pšenicu sa preko 2.000 m2 korisne površine . Montaža opreme završena je početkom 2007.godine , a novi mlin zvanično je pušten u pogon 4. Juna 2007. godine. Novi pogon mlina ima mogućnost prerade 50.000 tona pšenice godišnje.

Instalirana oprema novog mlina Dukat predstavlja najsavremenije tehnološko dostignuće u oblasti mlinske industrije u svijetu. Visok stepen automatizacije u vođenju i kontroli procesa proizvodnje svakako će dati značajan doprinos u osiguravanju dosljednosti politike postojanog kvaliteta Dukatovih mlinskih i pekarskih proizvoda.

Proizvodni kapaciteti Dukata locirani su u tradicionalno zdravoj prirodnoj, industrijski nezagađenoj sredini, bogatoj zdravim vodama i sa velikim brojem sunčanih dana, na nadmorskoj visini od 150 metara. A zdrava sredina osnov je za proizvodnju zdrave hrane.

 

 

Slike