Nagradna igra

Dobitnici 1. kola nagardne igre

Na osnovu člana 17. Zakona o igrama na sreću FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 48/15 i 60/15), Direktor društva donosi sljedeća:

PRAVILA
Nagradne igre „Sa brašnom Dukat, najlakše je kuhat’ “

Član 1.

Privredno društvo:  „Dukat“ d.o.o. mlin i pekara Jelah – Tešanj

Adresa: Titova bb

Sjedište priređivača igre:Titova bb, 74264 Jelah, općina Tešanj, Federacija Bosne i Hercegovine

ID Broj: 4218049910002

Član 2.

Po ovim pravilima Organizator priređuje nagradnu igru pod nazivom „Sa brašnom Dukat, najlakše je kuhat’ “ (u daljem tekstu: nagradna igra ili igra).

Član 3.

Nagradna igra organizuje se u svrhu promocije i poboljšanja prodaje robe iz asortimana Organizatora u bilo kojem prodajnom centru  Partnera organizatora  „Robot General Trading Co“ d.o.o. ( u daljem tekstu: Robot).

Ovim Pravilima uređuju se uslovi pod kojima se organizuje nagradna Igra.

Član 4.

Nagradna igra započet će 1. 12. 2019. godine i trajat će do 31. 3. 2020. godine.

Igra će se sastojati od 2 kola, a Pravila iste, uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja saglasnosti Ministarstva finansija, bit će objavljena na web stranici Organizatora  (www.dukat.co.ba) i u dnevnom listu Oslobođenje koji se distribuira na cijeloj teritoriji Federacije BiH.

Pravila će biti vidljiva na www.dukat.co.ba tokom cijelog trajanja Igre, sve do posljednjeg izvlačenja, a na zahtjev isti se može dobiti na uvid u sjedištu Organizatora, u Jelahu, Titova bb.

Član 5.

Nagradna igra organizovat će se u 2 kola i to:

 • I kolo trajat će od 1. 12. 2019.g. do 31. 1. 2020.g.
  • Na kraju prvog kola održat će se I kvartalno izvlačenje.
 • II kolo trajat će od 1. 2. 2020.g. do 31. 3. 2020.g.
  • Na kraju drugog kola održat će se II kvartalno i finalno izvlačenje.

Član 6.

Način učešća:

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe, koje u periodu za koji se nagrada igra organizuje u svim prodajnim centrima „Robot“ , izvrše kupovinu po jednom računu minimalno 5kg brašna iz prodajnog asortimana „Dukat“ d.o.o. mlin i pekara Jelah – Tešanj, te upišu potrebne podatke na poleđini računa (ime i prezime, adresu i broj telefona) i ubace račun u kutiju predviđenu za to.

Član 7.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici „Dukat“ d.o.o. mlin i pekara Jelah – Tešanj, zaposlenici „Robot“  sa svojom užom porodicom.

Pod pojmom uža porodica smatraju se roditelji, braća i sestre, supružnici, djeca, posvojena djeca i unuci kao i svi članovi zajedničkog kućanstva.

Član 8.

Predviđeni fond nagrada je:

I Kolo:

 • Set šerpi inox ( 4 šerpe + 4 poklopca) – vrijednost 169,00 KM,
 • Mikrovalna pećnica 2 komada – vrijednost 239,80 KM,
 • Pekač hljeba Tefal – vrijednost 209,90 KM,
 • Friteza „Kap ulja“ – vrijednost 109,90 KM,
 • Poklon paket mlin Dukat 5 komada (Premium brašno 5kg – 1 kom, brašno T-400 oštro 1/1 – 1 kom, Raženo brašno 1/1 – 1 kom, integralno brašno 5/1 – 1 kom.) – vrijednost 49,25 KM.

II Kolo, FINALNO IZVLAČENJE:

 • Električni šporet 1 kom – vrijednost 280,00 KM,
 • Set šerpi inox 2 kom ( 4 šerpe + 4 poklopca) – vrijednost 338,00 KM,
 • Pekač hljeba Tefal – vrijednost 209,90 KM,
 • Friteza „Kap ulja“ 3 kom – vrijednost 329,70 KM,
 • Poklon paket mlin Dukat 15 komada (Premium brašno 5kg – 1 kom, brašno T-400 oštro 1/1 – 1 kom, Raženo brašno 1/1 – 1 kom, integralno brašno 5/1 – 1 kom.) – vrijednost 147,75 KM.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 2.442,90 KM.

Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Član 9.

Izvlačenje, slučajnim odabirom dobitnika, kvartalnih nagrada održavat će se:

Za I kolo: 14. 2. 2020. godine u sjedištu Organizatora, Jelah , Titova bb u 12,00 sati.

Za II kolo i glavna nagrada: 13. 4. 2020. godine u sjedištu Organizatora, Jelah , Titova bb u 12,00 sati.

Ispravnost izvlačenja imena dobitnika nadgledat će tročlana komisija sastavljena od radnika Organizatora.

Nakon završenog izvlačenja Komisija će uraditi zapisnik sa svim zakonskim i podzakonskim aktima predviđenim podacima, koji će potpisati svi članovi Komisije. Zapisnik ima službeno i obvezujuće značenje za sve sudionike nagradne igre.

Član 10.

Imena dobitnika biti će objavljena na web stranici Organizatora www.dukat.co.ba u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja.

Osim obavještenja iz stava 1. ovog člana, dobitnik će ujedno biti telefonski i/ili pisanim putem obaviješten o nagradi koju je dobio i o načinu i mjestu preuzimanja nagrada, sve u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja.

Dobitnik nagrade iz člana 8. ovog Pravilnika dužan je preuzeti nagradu u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobijenoj nagradi.

U slučaju da dobitnik nije, iz bilo kojeg razloga u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, ista će od strane Organizatora biti predana trećoj osobi koja na osnovu specijalne punomoći ovjerene kod notara  preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika.

Član 11.

U slučaju da se u nagradnu igru ne uključi niti jedan igrač koji zadovoljava tražene uvjete, nagradna igra se poništava.

U slučaju da se u nagradu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

Nagrade će se dijeliti redosljedom kako je predviđeno članom 8. ovog Pravilnika.

Član 12.

Preuzimanjem/dostavom nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora nagradne igre prema dobitniku.

Član 13.

U slučaju da dobitnik ne preuzme dobijenu nagradu u roku navedenom u članu 10, st. 3., Organizator će ga ponovno pisanim putem u roku od 8 dana od isteka roka iz člana 10, st. 3. obavijestiti o dobitku i pozvati da u roku od 15 (petnaest) dana od primitka takve obavijesti preuzme dobijenu nagradu. Ukoliko dobitnik ni u naknadnom roku ne preuzme nagradu, gubi pravo na istu.

Član 14.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog lista i web stranice Organizatora.

Član 15.

Učesnik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvata prava i obveze iz ovih Pravila.

Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se nakon davanja saglasnosti na ista od strane Federalnog ministarstva finansija.

Član 16.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Tešnju.

U Jelahu, 22. 11. 2019. godine.

Broj: 5147/19

Pravilnik je odobren rješenjem Ministarstva finansija / financija FBih, broj: 05-15-1-1178/19-T.B.

od 29. 11. 2019. godine