Mekinje za ljudsku ishranu

U skladu sa preporukama experata za zdravu prehrenu, da dnevni jelovnik čovjeka bude komponovan od namirnica koje imaju dovoljno balastnih tvari, mlin Dukat je razvio nove proizvode:

  1. Krupne pšenične mekinje za ljudsku ishranu i
  2. Fine pšenične mekinje za ljudsku ishranu, 

kao dodatak za konzumiranje u ljudskoj prehrani.

Konzumne mekinje u suštini su omotač pšeničnog zrna određene granulacije, te sardže najveći dio mineralnih tvari i vitamina pšeničnog zrna. Velika sposobnost bubrenja i izuzetno laka probavljivost biljnih vlakana sadržanih u omotaču pšeničnog zrna čine primjenu ovih Dukatovih proizvoda izuzetno korisnom za podspješivanje rada probavnih organa i izlučivanje štetnih tvari iz organizma.

Pakovanja:

  • 500 g Krupne mekinje,
  • 750 g Fine mekinje