Certifikacija

Od momenta pokretanja proizvodnje novog mlina za pšenicu u Jelahu, u okviru kompanije Dukat vođene su opsežne aktivnosti na prilagođavanju kompletne organizacije mlinske proizvodnje, educiranju uposlenog osoblja i usaglašavanju kompletne tehnologije i infrastrukture sa međunarodnim principima poslovanja.

Kao rezultat tih aktivnosti Dukat d.o.o. Jelah Tešanj je početkom novembra 2007. godine uspješno okončao certifikacijski audit vezan za primjenu Standarda Upravljanja kvalitetom ISO 9001-2000 i Standarda sigurnosti – higijenske ispravnosti hrane HACCP. Svečano uručenje certifikata izvršeno je u Jelahu 15. decembra 2007. godine.

Recertifikacije standarda ISO 9001-2008 i HACCP u proizvodnji mlinskih proizvoda izvršene u Dukat d.o.o. Jelah-Tešanj u novembru 2010. i u novembru 2013.godine potvrđuju orijentaciju ovog društva u proizvodnji kvalitetne, zdravstveno ispravne i bezbijedne hrane.