Treće izvlačenje dobitnika Velike nagradne igre

ZAPISNIK

O OBAVLJENOM IZVLAČENJU NAGRADA III KOLA

NAGRADNE IGRE „MAJSTORI ZNAJU KAKO“

 

Dana 29.01.2015. godine, u 12:00 sati, u prostorijama Uprave Dukat d.o.o. Jelah-Tešanj u Jelahu, obavljeno je izvlačenje nagrada III kola nagradne igre Majstori znaju kako.

Izvlačenje je obavljeno pod supervizijom tročlane komisije u sastavu:

 1. Ćeman Hatidža,  predsjednik,
 2. Deraković Enisa,  član i
 3. Fajić Begnada,  član

 

 

Redoslijedom su izvučene slijedeće nagrade:

 1. Nagrada kola – Kuhinja sa trpezarijom (kuhinja,stol i stolice)

  1. Dobitnik: Hadžić Sabina, Oraš Planje

 1. Nagrada – TDF Garnitura MOYCA

  1. Dobitnik: Ćudić Vinka, Dragalovci

 

3. Nagrada – 30 poklon paketa proizvoda “Dukat”:

 1. Aleksić Nataša, Barići
 2. Memić Ramiz, Jelah
 3. Bubalo Amira, Branilaca Konjica bb
 4. Bubalo  Amira, Branilaca Konjica bb
 5. Jeva Orašanin, G.Buletić
 6. Muminović Admir, Lepenica bb
 7. Cero Himzo, Ribići 62 Konjic
 8. Šahić Halima, Buturović Polje
 9. Hodžić Osman, Matuzići
 10. Šehra Džino, Buturović Polje
 11. Mujkić Murveta, Konjic
 12. Perava Asmir, Buturović Polje
 13. Karamehić Šemsada, Doboj
 14. Mekić Ekrem, Kaćuni
 15. Adžić Fadil, Šije
 16. Mahmutović Hata, Butuović Polje
 17. Nuhić Edin, Konjic
 18. Kikić Vahid, Milkovac
 19. Macić Hasan, Konjic
 20. Cerovac Mehmed, Konjic
 21. Fišić Amira, Konjic
 22. Bajramović  Sajma, Konjic
 23. Puco Nihada, Konjic
 24. Faldžić Enes, Konjic
 25. Šehrić Dragan, Kalošević
 26. Điver Aldijana, Konjic
 27. Begić Haris, Konjic
 28. Novalić Emir, Konjic
 29. Ćudić Vinka, Dragalovci
 30. Rošić Zlata, Cazin

 

4. Nagrada – 10 polo majica MS & WOOD d.d. Sarajevo:

 1. Bubalo Amira, Konjic
 2. Šoljić Suvada, Konjic
 3. Džido Željko, Usora
 4. Kahamehić  Šemsada, Doboj
 5. Kezo Kenan, Konjic
 6. Halkolović Almir, Buturović Polje
 7. Macić Elvedin, Konjic
 8. Solo Šemso, Doboj
 9. Mehinović Bahrudin, Matuzići
 10. Macić Ćamil, Konjic

 

5. Nagrade – 10 majica Dukat d.o.o. Jelah Tešanj:

 1. Kozić Jasmin, Konjic
 2. Čupić Jurica, Usora
 3. Dajdžić Ifet
 4. Duhandžić Hamdija, G.Vakuf
 5. Duhandžić Hamdija, G.Vakuf
 6. Hasić Eldin, Tešanj
 7. Vrtić Sabit, Konjic
 8. Sinanović Eldin, Usora
 9. Sofić Nermina, Buturović Polje
 10. Pilav Avdo, Tešanj

 

6. Nagrada – 10 kapa Točak d.o.o. Jelah Tešanj:

 1. Stanić Milojica, Derventa
 2. Kašić Arnes, Konjic
 3. Begić Armin, Matuzići
 4. Kezo Nermin, Buturović Polje
 5. Zovko Nedeljko, Piljužići
 6. Halilović Fadil, Jelah
 7. Zahirović Aldin, Konjic
 8. Ćudić Vinka, Dragalovac
 9. Čupić Jurica, Usora
 10. Ramić Salih, Vukovo

 

 

Jelah 29.01.2015.