Novi mlin

U sklopu planskih aktivnosti u okviru kompanije Dukat d.o.o. Jelah-Tešanj toku 2006. godine izgrađen je potpuno novi objekt mlina za pšenicu sa preko 2.000 m2 korisne površine . Montaža opreme završena je početkom 2007.godine , a novi mlin zvanično je pušten u pogon 4. Juna 2007. godine. Novi pogon mlina […]