Certifikacija

Od momenta pokretanja proizvodnje novog mlina za pšenicu u Jelahu, u okviru kompanije Dukat vođene su opsežne aktivnosti na prilagođavanju kompletne organizacije mlinske proizvodnje, educiranju uposlenog osoblja i usaglašavanju kompletne tehnologije i infrastrukture sa međunarodnim principima poslovanja. Kao rezultat tih aktivnosti Dukat d.o.o. Jelah Tešanj je početkom novembra 2007. godine […]