Odluka o uvođenju HALAL certifikata

Želimo da Vas obavijestimo da je društvo Dukat d.o.o. mlin i pekara Tešanj donijelo odluku i da smo trenutno u procesu uvođenja Halal certifikata za naše mlinske i pekarske proizvode.
Cilj uvođenja Halal certifikata je poboljšanje kvaliteta proizvoda, proizvodonog procesa, kao i drugih elemenata u našem poslovanju.
U prilogu se nalazi odluka koja je stupila na snagu.

Hvala Vam na ukazanom povjerenju.