Profil preduzeca

 • Puni naziv preduzeća: Dukat d.o.o. mlin i pekara Jelah – Tešanj
 • Adresa sjedišta društva: Industrijska zona Ekonomija Ulica Titova bb – 74264 Jelah, Bosna i Hercegovina
 • Adresa proizvodnog pogona: Industrijska zona Ekonomija Ulica Titova bb – 74264 Jelah
 • Registrovano kod: Općinskog suda u Zenici
 • Registarski broj: 1-43-01-0554-09
 • Identifikacijski broj: 4218049910002
 • Identifikacijski broj UIO: 218049910002
 • Osnovna djelatnost: 10.61 proizvodnja mlinskih proizvoda
 • Ostale djelatnosti: proizvodnja pekarskih i slastičarskih proizvoda, proizvodnja jufke, trgovina na malo robama široke potrošnje, transport
 • Oblik organizovanja: Društvo sa ograničenom odgovornošću
 • Vlasništvo: Privatno 100%
 • Direktor: Kopić Muhamed (muhamed.kopic[@]dukat.co.ba)
 • Broj uposlenih: 40
 • Poslovne banke:
  1. Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica: 134-090-000-000-0565
  2. Raiffeisen bank d.d.: 161-040-000-015-0050

Ostavite nam svoj odgovor