Historija

Dukat d.o.o. mlin i pekara Jelah – Tešanj egzistira od 1989.godine kao privatno preduzeće. Prema prvobitnoj registraciji preduzeće je obavljalo djelatnosti: uvoza i izvoza, trgovine i transporta roba. Od pokretanja djelatnosti preduzeće je poslovalo pod imenom “Riva commerce” Tešanj. U periodu 1992. – 1995. godine zbog ratnih događanja preduzeće nije bilo u mogućnosti obavljati svoju djelatnost.

Godine 1996. uz krupna investiciona ulaganja ponovo je pokrenuto poslovanje preduzeća. U sklopu vlastitih poslovnih prostora preduzeća instalirana su mlinska postrojenja za mljevenje pšenice i kukuruza a registracija djelatnosti proširena je i na proizvodnju mlinskih i pekarskih proizvoda. Aktiviranjem instaliranih postrojenja, proizvodnja mlinskih proizvoda od pšenice i kukuruza postaje osnovna djelatnost . Nakon promjene osnovne djelatnosti preduzeće je promijenilo ime, te tako od juna 1997. godine posluje pod imenom Dukat mlin i pekara Jelah – Tešanj. Do kraja 1997. godine instalirana je oprema pekare i pokrenuta vlastita pekarska proizvodnja.

U godinama koje su uslijedile intenzivne aktivnosti su vođene na osvajanju tržišta za plasman vlastite proizvodnje, kao i na obezbjeđenju lokacija i izgradnji poslovnih prostora na industrijskoj zoni Ekonomija.

Do kraja 1999. godine završena je izgradnja prve faze silosnih prostorija za žitarice kapaciteta 2.500 tona, te izvršeno opremanje savremene laboratorije za kontrolu kvaliteta sirovina i finalnog produkta mlina. U cilju efektivnijeg zadovoljavanja zahtjeva i potreba tržišta Dukat je u više navrata vršio modernizaciju i rekonstrukciju mlinskih postrojenja i pogona pekare, te obnavljanje voznog parka.

Rekostrukcija postojećih i izgradnja novih poslovnih objekata Dukata na lokaciji Industrijska zona – Ekonomija za potrebe prometa građevinskog materijala obavljala se po fazama od 1999. do 2001. godine.

Projekt proizvodnje namještaja pokrenut je 2000. godine, a oprema za početnu proizvodnju instalirana je 2001. godine u novoizgrađenim objektima na lokaciji Industrijske zone Ekonomija.

Poslovne jedinice prometa građevinskog materijala i proizvodnje namještaja 2003. godine su izdvojene iz sastava Dukata, a svoju djelatnost su uspješno nastavile obavljati kao samostalan privredni subjekt pod imenom DU d.o.o. Jelah.

Izgradnja novog Izložbeno prodajnog poslovnog centra po odvojenim cjelinama otpočeta je 2003., a završena 2006. godine.

Nastavljajući dinamičan razvoj Dukat je 2005. godine pristupio pripremi projekta izgradnje novih mlinskih kapaciteta. U toku 2006. godine izgrađen je potpuno novi objekt mlina sa preko 2000 m2 korisne površine. Početkom 2007. godine završena je montaža savremene opreme novog mlina Dukat i izgradnja druge faze silosa za žitarice.

Mlinskopekarska industrija Dukat ostvarila je značajan rast i razvoj od 1997. godine kada je pokrenula mlinsku djelatnost. Danas je Dukat visoko pozicioniran, i nalazi se među 5 vodećih žitoprerađivačkih kompanija u Bosni i Hercegovini.

Proizvodni programi Dukata su:

  • Mlin za preradu pšenice kapaciteta 160 tona na dan
  • Mlin za preradu kukuruza kapaciteta 60 tona na dan
  • Pekara kapaciteta 12.000 komada hljeba dnevno

Ostavite nam svoj odgovor