Dobitnici 1. kola nagradne igre

ZAPISNIK O ODRŽANOM NAGRADNOM IZVLAČENJU

Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službene novine FbiH“, broj: 48/15 i 60/15), člana 12. Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara, te Pravila nagradne igre „Dukat“ d.o.o. mlin i pekara Jelah – Tešanj, dana 14. 2. 2020. godine u prostorijama sjedišta firme, ulica Titova bb, 74264 Jelah, općina Tešanj, sa početkom u 12h, tročlana komisija, usasatvu Kopić Muhamed, Ćeman Majid i Hundur Muhamed, započela je izvlačenje računa koji su pristigli iz tržnih centara „Robot“ sa podacima koji su navedeni u Pravilima nagradne igre.

Nagradna igra pod nazivom  „ Sa brašnom Dukat, najlakše je kuhat‘ ”, odobrena je od strane Ministarstva finansija FBiH, broj: 05-15-1-11-1178/19-T.B. od 29. 11. 2019. godine, a objavljena u dnevnim novinama “Oslobođenje” dana 2. 12. 2019. godine.

Sretni dobitnici su se izvlačili na način da su svi računi koji su pristigli iz trgovačkih centara “Robot” ubacili u kutiju, i slučajnim izvlačenjem došlo se do dobitnika.

Sretni dobitnici I kola nagradne igre su:

1. Set šerpi inox ( 4 šerpe + 4 poklopca) – vrijednost 169,00 KM:
– Čolić Sead, Banovići

2. Mikrovalna pećnica – 2 kom – vrijednost 239,80 KM
– Goga Amira, Sarajevo
– Aladin Bajramović, Zenica

3. Pekač hljeba Tefa l– vrijednost 209,90 KM:
– Suada Šefik Salihović

4. Friteza “Kap ulja”– vrijednost 109,90 KM
– Mirjana Lukić, Bratunac

5. Poklon paket mlina Dukat – 5 kom vrijednost 49,25 KM:
– Sead Kovačević, Cazin
– Ariber Ljetaj, Gračanica
– Šejla Hasanović, Tuzla
– Šefik Hasanović, Živinice
– Kurtović Dilvad, Bihać

Budući da sretni dobitnici nisu prisustvovali izvlačenju nagrada, isti su obavješteni telefonskim putem.

Tokom izvlačenja izvučena su dva nevažeća računa:
1. nevažeći račun jer nije sadržavao uslov za sudjelovanje u nagradnom izvlačenju minimalno 5 kg bilo kojeg Dukatovog brašna,
2. nevažeći račun jer se radilo o računu druge firme koja nije učesnik u nagradnoj igri.
Oba računa su izdvojena i posebno spakovana.

Čestitamo svim sretnim dobitnicima, a svi koji nisu izvučeni učestvuju u finalnom izvlačenju.

Vaš mlin Dukat Tešanj.